Distillery Land

Objednávky a bližší informace o exkurzích:
Tel:: +420 577 686 129
GSM: +420 725 653 115
E-mail: polachova@rjelinek.cz, exkurze@rjelinek.cz

Zvětšit

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. ctí tradici palírenství a chce ji přiblížit veřejnosti. Proto se rozhodla aktivně věnovat oblasti cestovního ruchu a buduje exkurzní a návštěvnické centrum Distillery Land.

Areál společnosti prošel kompletní rekonstrukcí, která mu vrátila podobu ze 30. let minulého století, tzn. z období, kdy firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek. Projekt zpracoval Ing. arch. Jan Konečný, který mj. pracoval jako scénograf v Národním divadle v Praze. Realizace projektu byla spolufinancovaná z prostředků programu SAPARD Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavním záměrem projektu Distillery Land je přiblížení tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní „fabriky“, kde se snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie. Projekt má přispět k propagaci regionu a rozvoji cestovního ruchu v něm.

Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost. K dispozici jsou i odborné varianty s prohlídkou rektifikace (zušlechťování destilátů) a pálenice pro první destilaci včetně fermentace (kvašení). Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků.

 

Zvětšit

Exkurzní trasa byla vybudována jako bezbariérová (samozřejmě včetně sociálních zařízení) a je oddělena od výrobních provozů z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků i zachování podmínek nezbytných pro potravinářskou výrobu. Dalším záměrem je instalace ovládání exkurzní trasy magnetickými kartami a vytvoření podmínek pro samoobslužnou návštěvu trasy jednotlivci. K dispozici je velké parkoviště pro osobní vozy a autobusy.

Navazujícím projektem, který vytvoří podmínky pro poskytování komplexních služeb v seg­mentu cestovního ruchu, je vybudování vlastního hotelu s minimální ubytovací kapacitou 50 lůžek, restaurací a sklepem pro archivaci destilátů a odbornou degustaci.

Projekt je určen pro soukromě organizované zájezdy, cestovní kanceláře a incentivní cestovní ruch, neboť prostory návštěvnického centra jsou vhodné pro pořádání prezentací, rautů s kompletním gastro servisem včetně vystoupení cimbálové muziky a folklorních tanečníků.